لذت بازی پوکر آنلاین را در اینجا بیابید https://pokeriran.jimdofree.com  |  Инструкция как получить лицензию трейдера: пошагово

Moskvich
Dmitri'sPage

Moskvich-412

Moskvich-412 AZLK
AZLK
Moskvich-412 Izh
Izh

NOTE: I have no Idea who this people are.

Model - 412 (1967-1975 by MZMA-AZLK and is still produced by Izh factory with some minor design changes and brake system (like 2140)). There are 3 diffrrent body performances for m-408 and m-412 (Early MZMA, AZLK, and Izh) and the model index only depends on the engine (The only difference). Consequently the cars on the pictures may by either 408 or 412 (AZLK and Izh respectively).

- The engine is 1500cc OHC.

- Rear wheel drive

- 4spd gearbox. Lever can be located on the steering column or traditionally on the floor.
E-mail me:
volvofan@chat.ru